Kloak

Igennem tiden har der altid været store problemer med bortførsel af latrin. Man har gjort mange forskellige tiltag for at komme dette problem til livs. I 1700 tallet gjorde man brug af svindgruber som samlede al latrin fra en husstand, som efterfølgende skulle tømmes. Svindgruberne var ofte placeret i kælderen i huset, og var uden låg eller noget. Dette skabte en voldsom stank inde i husene. Senere hen begyndte man at bruge tøndeklosetter. Disse blev tømt af “Natmænd”, som kom, og tømte dem om natten.

I dag er vi kommet en del længere inden for bortskaffelse af latrin. I dag har vi udviklet diverse afløbssystemet, og kloakker som fører latrinen bort. Når latrinen er blevet ført bort fra ejendommen, bliver den ført hen til et rensningsanlæg, her bliver diverse kemikalier og miljøbelastende stoffer skilt fra, sådan at spildevandet efterfølgende kan bruges igen.

Hvis spildevandet ikke bliver ledt bort fra ejendommen korrekt, kan dette skabe store problemer. Når der bliver udført kloakarbejde i dag, er mange ting, som kan gå galt, derfor skal man være autoriseret kloakmester for at have lov til arbejde med kloak. Når kloaksystemet bliver anlagt skal rørene lægges sådan at de opfylde diverse krav. Rørene skal blandt andet lægges med en bestemt mængde fald på, sådan at de kan transportere spildevandet væk, ligesom at utætte samlinger eller lignende kan medføre store omkostninger, hvis kloaksystemet skal repareres. Udover alle de fejl som kan opstå under tilblivelsen af et kloaksystem, så findes der en masse regler, som også skal overholdes.

Inden kloakarbejdet kan påbegyndes, skal der udarbejdes en tegning, som er så gennemført, at der ikke kan opstå nogen misforståelser. Efterfølgende skal kloaksystemet selvfølgelig udarbejdes efter tegningen, ligesom at det systemet efterfølgende skal dækkes forsvarligt til.

Her hos DK Entreprise Fårevejle er vi selvfølgelig autoriseret kloakmester, sådan at vi er behjælpelig med alle typer af opgaver inden for kloakering. Ønsker De et tilbud på en kloakopgave kan de kontakte os på telefon. 40 11 26 62